Skip to content Skip to footer

Karriera

Kapitali njerëzor është aseti ynë më i vyer!
Balfin Construction mbështetet në punonjës të kualifikuar, të cilët punojnë me përgjegjshmëri dhe përkushtim. Praktika jonë e punës përmban dialogun dhe gjithëpërfshirjen në procese të rëndësishme vendimmarrjeje. Ne kujdesemi që punonjësit tanë të zhvillohen dhe ecin përpara me hapin e risive teknologjike, duke mundësuar rritjen e tyre profesionale paralelisht me rritjen e kompanisë. Për çdo informacion ose mundësi bashkëpunimi, ju ftojmë të na kontaktoni në: [email protected]

Burimet Njerëzore

Stafi i Balfin Construction përbëhet nga 160 punonjës, prej të cilëve 61 janë staf teknik dhe inxhinierë dhe 63 janë staf në brigadë. Menaxherët e projekteve dhe drejtuesit e departamenteve civile, inxhinierike dhe teknike gëzojnë përvojë pune disa vjeçare brenda dhe jashtë vendit dhe kanë bagazh akademik e profesional të zhvilluar. Struktura e kompanisë përfshin gjithashtu 36 punonjës të stafit administrativ, të cilët mbajnë pozicione kyçe në departamentet e ndërtimit, financës, prokurimeve dhe logjistikës.
Copyright 2024 ©Balfin Construction. All Rights Reserved.

Address

Rruga Komuna e Parisit, Rezidenca Kika 2, Ndërtesa nr. 2. Kati 1, Tiranë, Shqipëria

Contact

Phone: +355 698081313

Follow us:

For any questions or inquiries, feel free to contact our team or follow us on our social media profiles.